Select Page
Lozinke

Lozinke

Zbog čega je važno da lozinke budu teško provaljive i sigurne? – Lozinka sa naših naloga predstavlja prvi stub odbrane od različitih vrsta napada. Ona čuva naše podatke i zato je veoma bitno koristiti sigurnu lozinku. – Kada je lozinka slaba i lako...