Select Page

Šta je token (ključ) i čemu on služi?

Nakon uspešne registracije na portal eKomsija.rs od Vašeg upravnika morate zatražiti, putem mail-a ili telefona, dodelu tokena sa kojim se povezujete sa Vašom stambenom jedinicom.
Token ili ključ ne predstavlja korisničko ime ili lozinku pri registraciji već isključivo kod koji koristite prilikom povezivanja sa Vašom stambenom zajednicom.

U nastavku se nalaze koraci za registraciju i dodavanje tokena.

1. Klikom na link eKomsija.rs dolazite do panela za registraciju.

2. Ukoliko nemate prethodno kreiran nalog, izaberite opciju “Registrujte se”

3. Unesite Vaše parametre za registraciju. (E-mail adresa, proizvoljan unos lozinke koja mora da sadrži veliko,malo slovo i broj. )

4. Na Vašu e-mail adresu će biti poslat link za verifikaciju koju je potrebno potvrditi.

5. Verifikacija i registracija su uspešno izvršeni!

6. Nakon verifikacije, na e-mail adresu će Vam biti poslata opcija za prijvaljivanje (Login).

7. Unesite Vašu e-mail adresu i lozinku koju ste kreirali.

8. Dobrodošli na portal eKomsija!

9. Izaberite opciju “Dodaj ključ”

10. U polju “Unos novog tokena”, unesite token koji ste zatražili i dobili od Vašeg upravnika.

11. Uspešno ste povezali Vaš nalog sa stambenom jedinicom.

U nastavku se nalazi video uputstvo koje prati prethodne korake za registraciju i dodavanje tokena.